Ustanova za obrazovanje odraslih

Edukacija u Požegi - ERA+60

 Pozega4

 

 

U sklopu projekta ERA+60, dana 21.3.2023., započela je druga grupa polaznika višednevne edukacije. Ovaj put se edukacija održavala u prostorijama učilišta POU Obris u Požegi. Edukacija je namijenjena osobama starijima od 60 godina, a polaznici su imali priliku naučiti snalaženje u operativnom sustavu Windows, svakodnevno korištenje i pretraživanje Interneta, korištenje aplikacija za komunikaciju, pristup osobnoj dokumentaciji (sustav e-Građani), slanje e-mailova, osnove društvenih mreža i medijskih servisa (Youtube, Facebook) i sl.


U sklopu edukacije, polaznici su održali online sastanak sa svojim kolegama iz Sjeverne Makedonije koji istovremeno pohađaju jednaku edukaciju u svom gradu. Na ovom online susretu, polaznici su imali priliku međusobno se upoznati, razmijeniti kontakte i iskustva, te predstaviti znamenitosti i kulturu svog grada i države

 

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik