Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u ekonomiji, trgovini i poslovnoj administraciji

Stručno osposobljavanje i obrazovanje za zanimanja u ekonomiji, trgovini i poslovnoj administraciji

U program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi provedbi EU projekata može se upisati osoba koja ima završenu najmanje četverogodišnju srednju školu.
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: 
 •  Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike
 •  Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji
 •  Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta
 •  Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga
 •  Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave
 •  Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu
 •  Primijeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata
 •  Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

U program osposobljavanja za poslove upravljanja projektnim ciklusom mogu se upisati osobe s najmanje:

 • završenom četverogodišnjom srednjom školom
 • navršenih 18 godina
 • poznavanjem engleskog jezika i osnovnim vještinama rada na računalu.

Kompetencije  koje  polaznik  stječe  završetkom  programa:

 • razlikovati i odabrati odgovarajuće fondove EU
 • koristiti odgovarajuće obrasce, tehnike i alate za pisanje projektne aplikacije
 • izraditi kompletnu projektnu aplikaciju
 • provesti projekt u skladu s pravilima Europske komisije
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od opasnosti na radnom mjestu i pružanja prve pomoći.

U program osposobljavanja za knjigovodstvo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva moguće je upisati polaznike koji su prethodno završili srednju školu.

Prema ovom programu polaznici se osposobljavaju za vođenje knjigovodstva za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u poljoprivredni registar i u sustavu su PDV-a, te ih se upoznaje s pravno-organizacijskim oblikom OPG-a, osnovama planiranja i investiranja.

U program osposobljavanja za knjigovođu moguće je upisati polaznike koji su prethodno završili srednju školu.

Polaznici osposobljavanja stječu određeni stupanj znanja i uvježbanosti iz područja rada knjigovodstva i računovodstva malih poduzetnika te kako prikupljati i izračunavati računovodstvene, knjigovodstvene, statističke, financijske i druge brojčane podatke i brinuti o poslovanju gotovinom.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik