Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

U program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara može se upisati osoba s:  

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
 • Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
 • Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način
 • Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
 • Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
 • Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
 • Primijeniti pravila zaštite na radu

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:  

 • navršenih 15 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostanih poslova u zanimanju vrtlar


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
 • Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
 • Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji u njezi vrtnog bilja
 • Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
 • Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
 • Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova vrtlarskih kultura
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekar
 • sanitarnom iskaznicom

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
 • Odabrati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Pripremiti i mehanički obraditi odabrane sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Izraditi različite vrste jednostavnih pekarskih proizvoda prema recepturi
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje. 

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Upoznavanje s načinima proizvodnje zdrave hrane
 • Priprema tla za sjetvu odnosno sadnju
 • Određivanje vrsta i količine poljoprivrednih kultura koje će se uzgajati
 • Nabava kvalitetnog sjemena odnosno proizvodnja presadnica
 • Sadnja u vrtu i uzgojni zahvati ( redovito zalijevanje, plijevljenje i okopavanje, berba plodova)
 • Uskladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovna dorada ili prerada proizvoda te isporuka i prodaja proizvoda izravno na tržište.

 

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Poslovi koji podrazumijevaju raspoznavanje i sakupljanje ljekovitog bilja ( prikupljanje raznih dijelova biljaka: korijen, stabljika, list, cvijet i plod)
 • Stjecanje znanja za sušenje i čuvanje ljekovitog bilja
 • Znanja u svezi sa uzgojem pojedinih kultura: kamilice, mente, kima, pelina itd.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Znanje o anatomiji i fiziologiji pčele
 • Život pčela
 • Uzgoj pčela
 • Pčelinji proizvodi
 • Prepoznavanje i preventiva pčelinjih bolesti
 • Ekološko pčelarenje
 • Poznavanje zakonskih okvira OPG-a
 • Uporaba pčelarskog pribora
 • Rad sa zajednicama
 • Održavanje pčelinjaka
 • Obrada pčelinjih proizvoda.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Rad u proizvodnim prostorima u cvjećarstvu
 • Razmnožavanje cvijeća
 • Karakteristike, primjena i razmnožavanje jednoljetnica, dvoljetnica, trajnica i geofita
 • Najvažnije jednoljetnice, dvoljetnice, trejnice i geofiti.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Poslovi kao što su priprema tla za podizanje voćnjaka i vinograda
 • Sadnja voćnih sadnica i loznih cijepova
 • Njega voćki i vinove loze
 • Berba plodova
 • Skladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovna dorada ili prerada proizvoda
 • Isporuka i prodaja proizvoda.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:

 • Poslovi koji podrazujijevaju raspoznavanje i sakupljanje gljiva
 • Znanja u svezi s uzgojem pojedinih vrsta gljiva
 • Stjecanje znanja potrebna za sušenje i čuvanje gljiva.

Kontakt

Pučko otvoreno učilište Obris
Vanje Radauša 19
HR-34000 Požega
Email:     info@pou-obris.hr
Telefon: 034 313 400
Fax:     034 313 401
Mob: 099 33 13 401

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik