Ustanova za obrazovanje odraslih

Završeni projekti

Provodimo EU projekte od 2006. godine kao suradnici, partneri i nositelji EU projekata

Projekti

Iskustva POU Obris u EU projektima:

 • CARDS 2004. - komponente 2, 3 i 5.
 • Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Phase 2, 2004. i Phase 3, 2009.
 • IPA IV - razvoj ljudskih potencijala, Učilište partner na projektu: "Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama" - 2010., nositelj POU Križevci
 • "medicinski-maser.net" - 2010., nositelj Srednja škola Pakrac
 • IPA IV - Program za jačanje položaja žena na trćiptu rada, projekt "WEP", nositelj je Požeško-slavonska županija, Učilište izvoditelj edukacije
 • IPA IV - Projekt "Puni krug" - 2010. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje faza 3, nositelj je HZZ, Učilište izvoditelj edukacije
 • IPA IV - Mladi na tržištu rada, projekt "Bussy Bees" - 2011., izvodili edukaciju
 • IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, projekt "Mladi eko-poljoprivredni poduzetnici" 2012., nositelj Eko centar PZ Sloboština, Učilište izvoditelj edukacije
 • IPA III - Regionalni razvoj, IIIC - Poslovna infrastruktura, projekt "Stazama lipicanca i kune" - 2012., izvodili edukaciju "Voditelj/ica ruralnog turizma"
 • IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, Učilište partner na projektu : "Sektorski edukacijski model" - 2013., nositelj Gospodarska škola Varaždin
 • "Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada" - 2013., nositelj POU Slatina
 • IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, projekt "Obrazovna ekološka poljoprivredna mreža" - 2013., nositelj Pučko otvoreno učilište Obris, partneri sa POU Slatina, Srednja škola Glina i Zadruga Slagalica
 • IPA IV - projekt "GEL - GIMNAZIJSKI EKOLOŠKI LABORATORIJ" - opći cilj projekta je unaprijediti Hrvatski kvalifikacijski okvir, 2013., izvodili edukaciju
 • IPA IV - Poboljšanje piristupa tržištu rada ugroženih skupina, projekt "Ljekoviti vrt" - 2014., Učilište izvoditelj edukacije
 • Agencija za mobilnost i programe EU, Grundtvig aktivnosti usavršavanja u Italiji, "Složeni program obuke za trenere i menadžere u ruralnom turizmu", 2014.
 • Erasmus+ program, EnYouthTeacher: "Poduzetništvo u cjeloživotnom učenju za mlade i profesore/nastavnike", IFES iz Španjolske koordinator projekta. POU Obris partner u projektu
 • IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska, projekt "Greenway" - 2014., Učilište izvoditelj edukacije
 • IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna, projekt "SMEs without borders" - 2014., Učilište izvoditelj edukacije
 • EURES - Bundesagentur für Arbeit - "The Job of my Life" - 2014., Učilište izvoditelj edukacije
 • Europski socijalni fond – Razvoj ljudskih potencijala, Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II,  projekt  „Moja ICT karijera“ HR.3.1.19-0023 – 2015., nositelj projekta Pučko otvoreno učilište Obris, partner na projektu Poslovanje 2 d.o.o.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.