Ustanova za obrazovanje odraslih

Zaštita na radu i zaštita od požara

Programi osposobljavanja i usavršavanja za zaštitu na radu i zaštitu od požara

U svibnju 2017. je Pučko otvoreno učilište Obris sklopilo ugovor o poslovno tehničkoj suradnji.

Međusobna suradnja se temelji na obostranom interesu u proširenju i unapređivanju djelatnosti, zajedničkom nastupanju na tržištu i upotpunjavanju poslovnih ponuda.

Nudimo poslove:

Zaštita na radu

 • Ispitivanje električne instalacije, ispitivanje statičkog elektriciteta i dr.
 • Osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Revizije procjene rizika
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu

Zaštita od požara

 • Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara
 • Izrada Procjena ugroženosti od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija – razina I – IV
 • Potrebna ispitivanja za minimalno-tehničke uvjete MTU

Koordinator za zaštitu na radu

 • Koordinator I
  Koordinator II

Zaštita okoliša

i druge poslove vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik