Ustanova za obrazovanje odraslih

Učenje njemačkog jezika

Tečajevi njemačkog jezika

Uvjeti za upis u program polaznika/ce:
• u stupanj A1 je navršenih 15 godina starosti
• u stupnjeve od A2 do C2 je svjedodžba o položenom stupnju prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih iz prethodnog stupnja i navršenih 15 godina starosti
• u stupnjeve od A2 do C2 koji nisu stekli svjedodžbu prethodnog stupnja prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, je položena provjera prethodnog stupnja i navršenih 15 godina starosti.

Cilj nastave njemačkog jezika je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na engleskom jeziku u raznim situacijama.

Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje2 (Školska knjiga,2005.) te na Europskoj jezičnoj mapi3 koja je iz njega izvedena.

Referentni okvir razlikuje ukupno 6 stupnjeva od A1 do C2.

Kontakt

Pučko otvoreno učilište Obris
Vanje Radauša 19
HR-34000 Požega
Email:     info@pou-obris.hr
Telefon: 034 313 400
Fax:     034 313 401
Mob: 099 33 13 401

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik