Ustanova za obrazovanje odraslih

Novosti

Aktualno iz Obris-a

Edukacija u Latinovcu - ERA+60

 

Latinovac ERA60

 

Dana 28.2.2023.,u mjestu Latinovac, započela je višednevna edukacija koja se održava u sklopu projekta Osnove korištenja računala i pametnih telefona za treću životnu dob, skraćenog naziva ERA+60.
ERA+60 
je jednogodišnji projekt Pučkog otvorenog učilišta Obris iz Hrvatske i CES Akademije iz Sjeverne Makedonije, Skopja, sufinanciran sredstvima programa Erasmus+. 

U razdoblju od početka travnja 2023. do kraja svibnja 2023. godine, učilišta provode besplatne edukacije za osobe starije od 60 godina.

Polaznici edukacije u Latinovcu, imali su priliku naučiti snalaženje u operativnom sustavu Windows, svakodnevno korištenje i pretraživanje Interneta, korištenje aplikacija za komunikaciju, pristup osobnoj dokumentaciji (sustav e-Građani), slanje e-mailova, osnove društvenih mreža i medijskih servisa (Youtube, Facebook) i sl.

U sklopu edukacije, polaznici su održali online sastanak sa svojim kolegama iz Sjeverne Makedonije koji istovremeno pohađaju jednaku edukaciju u svom gradu. Na ovom online susretu, polaznici su imali priliku međusobno se upoznati, razmijeniti kontakte i iskustva, te predstaviti znamenitosti i kulturu svog grada i države

 

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.