Ustanova za obrazovanje odraslih

Novosti

Aktualno iz Obris-a

13. Tjedan cjeloživotnog učenja - Rad na siguran način

ZNR1

 

U srijedu, 25.9.2019., u sklopu 13. Tjedna cjeloživotnog učenja, zaposlenici firme Alles d.o.o., Spin Valis d.d. i Color emajl d.o.o., prisustvovali su edukaciji pod nazivom 'Rad na siguran način pri rukovanju strojevima za prenošenje, utovar, istovar i podizanje tereta'.

Edukaciju je održao zaposlenik Pučkog otvorenog učilišta Obris,  Aleksandar Bojčić, struč. spec. ing. sec., stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.