Ustanova za obrazovanje odraslih

Prijave

Prijave za upis polaznika u Požegi, Pakracu i Osijeku

Upis polaznika/ica u program osposobljavanja za voćara i vinogradara u Pakracu

Obavještavamo zainteresirane polaznike/ice da Učilište Obris, podružnica Pakrac upisuje polaznike/ice u program osposobljavanja za voćara/ku i vinogradara/ku.

Uvjet upisa je minimalno završena osnovna škola. Osposobljavanje počinje 16.12.2016. u 17:00 sati u prostoru Učilišta Obris u Pakracu. Školarina iznosi 2.900,00 kuna.


Polaznici/e se osposobljavaju za poslove niže razine složenosti kao što je:
•    Poslovi kao što su priprema tla za podizanje voćnjaka i vinograda
•    Sadnja voćnih sadnica i loznih cijepova
•    Njega voćki i vinove loze
•    Berba plodova
•    Skladištenje, razvrstavanje, pakiranje i osnovna dorada ili prerada proizvoda
•    Isporuka i prodaja proizvoda.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.