Ustanova za obrazovanje odraslih

"Osnove korištenja računala i pametnih telefona za treću životnu dob" - projekt programa ERASMUS+

 

 

Projekt Osnove korištenja računala i pametnih telefona za osobe treće životne dobi ERA+60, jednogodišnji je projekt između POU Obris iz Požege, Hrvatska i CES Akademije iz Skopja, R.N. Makedonija, sufinanciran iz programa Erasmus +.

U okviru ovog projekta dvije partnerske organizacije će razviti program i provoditi edukaciju za osobe treće životne dobi 60+. Ovaj program i edukacija obuhvatit će snalaženje u Windows operativnom sustavu, svakodnevno korištenje i pretraživanje interneta, korištenje aplikacija za komunikaciju, pristup osobnoj dokumentaciji, slanje e-mailova, osnove društvenih mreža i medijskih servisa (Youtube, Facebook) itd.

Cilj projekta je razviti neformalni pilot program za osposobljavanje osoba treće životne dobi (60+) za korištenje računala i pametnih telefona u svakodnevnom životu za komunikaciju/interakciju i korištenje javnih, društvenih i drugih usluga.

Nakon izrade programa, dvije organizacije POU Obris i Akademija CES će provesti edukaciju za tri skupine polaznika.

Tijekom edukacija, organizacije će brinuti o potrebama ciljane skupine, njihovom predznanju, dobi i individualnim sposobnostima te će nastavu prilagoditi njihovim potrebama.

Pilot program koji će razviti u sklopu projekta, ustanove POU Obris i Akademija CES će koristiti nadalje u svom redovnom radu. Program će biti dostupan i drugim institucijama i udrugama koje rade s ovom ciljnom skupinom, omogućavajući širenje benefita i doprinoseći široj zajednici.

Ovim partnerstvom, obrazovne ustanove POU Obris iz Požege, Hrvatska i Akademija CES iz Skopja, stvorili su temelj za dugoročnu suradnju s ciljem razmjene dobrih iskustava i praksi u obrazovanju odraslih.

 

Partner: CES Academy, Skopje, Sjeverna Makedonija 
Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci, od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR
Ukupna EU bespovratna sredstva: 30.000,00 EUR

 

[English]

BASICS FOR USING COMPUTERS AND SMARTPHONES FOR THIRD AGE INDIVIDUALS ERA+60 - ERASMUS+ PROJECT

The project Basics for using computers and smartphones for third age individuals ERA+60, is a one-year project between POU Obris from Požega, Croatia and CES Academy from Skopje, R.N. Macedonia, co-financed by the Erasmus + program.

Within this project the two partner organizations will develop a program and implement training for third age individuals 60+. This program and training will include navigating the Windows operating system, daily use and searching the Internet, using applications for communication, access to personal documentation, sending e-mails, basics of social networks and media services (Youtube, Facebook) etc.

The aim of the project is to develop an informal pilot program for training people of the third age (60+) how to use computers and smartphones in everyday life for communication/interaction and use of public, social and other services.

After the program is developed, the two organizations POU Obris and Academy CES will pilot the education for three groups of adult learners.

During the implementation of the trainings, institutions and trainers will take into account the needs of the target group, their prior knowledge, age and individual abilities and will adapt the teaching to their needs.

This pilot program designed and developed by the two institutions POU Obris and Academy CES will be used in their regular work. The program will also be available to other institutions and associations that work with this group of listeners.

With this partnership, the two educational centers POU Obris from Požega, Croatia and Academy CES from Skopje, initiated a framework for long-term cooperation with the aim of exchanging good experiences and practices for the adult education.

 

 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

AMPEU - Predlošci za preuzimanje

Stranica 6 od 6

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.