Ustanova za obrazovanje odraslih

Voditelj ICT projekata

Program usavršavanja za poslove Voditelja/ice ICT projekata

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE  VODITELJA/ICE ICT PROJEKATA
U program usavršavanja za poslove Voditelja/ice  ICT projekata može se upisati polaznik koji ima:
a) višu stručnu spremu računalnog ili informatičkog usmjerenja
b) višu stručnu spremu elektrotehničkog, energetskog, telekomunikacijskog, strojarskog ili grafičkog usmjerenja.


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:
1. Procijeniti potencijal, mogućnosti i isplativost inicijacije ICT projekta
2. Primijeniti komunikacijske, pregovaračke vještine te analizirati potrebe naručitelja.
3. Upravljati ICT projektom prema metodologiji upravljanja ICT projektnim ciklusom
4. Efikasno planirati ciljeve, opseg, kvalitetu i resurse ICT projekta.
5. Upravljati  ljudskim potencijalima s posebnim naglaskom na suradnju, komunikaciju i rad u timu kroz vođenje i motiviranje.
6. Pratiti tok razvoja ICT projekta prema projektnom planu te upravljati kvalitetom i rizikom
7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik