Ustanova za obrazovanje odraslih

Programi obrazovanja za zanimanja u IT industriji

Programi obrazovanja za zanimanja u IT industriji poput programera ili voditelja ICT projekata

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE PROGRAMERA/KE WEB APLIKACIJA
U program usavršavanja za poslove programera Web aplikacija može se upisati polaznik koji ima:
- završenu odgovarajuću srednju školu računalnog, tehničkog, telekomunikacijskog ili grafičkog usmjerenja, gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera.

KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:
1. Formirati dokument i web sjedišta korištenjem programskog jezika HTML
2. Kreirati, upravljati i modificirati MYSQL baze podataka
3. Izraditi jednostavne web aplikacije korištenjem skriptnih jezika
4. Urediti dokumente i web sjedišta korištenjem zadanih CSS stilova
5. Analizirati i optimizirati web aplikacije
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite okoliša i pravila pružanja prve pomoći.

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE  VODITELJA/ICE ICT PROJEKATA
U program usavršavanja za poslove Voditelja/ice  ICT projekata može se upisati polaznik koji ima:
a) višu stručnu spremu računalnog ili informatičkog usmjerenja
b) višu stručnu spremu elektrotehničkog, energetskog, telekomunikacijskog, strojarskog ili grafičkog usmjerenja.


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:
1. Procijeniti potencijal, mogućnosti i isplativost inicijacije ICT projekta
2. Primijeniti komunikacijske, pregovaračke vještine te analizirati potrebe naručitelja.
3. Upravljati ICT projektom prema metodologiji upravljanja ICT projektnim ciklusom
4. Efikasno planirati ciljeve, opseg, kvalitetu i resurse ICT projekta.
5. Upravljati  ljudskim potencijalima s posebnim naglaskom na suradnju, komunikaciju i rad u timu kroz vođenje i motiviranje.
6. Pratiti tok razvoja ICT projekta prema projektnom planu te upravljati kvalitetom i rizikom
7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik