Ustanova za obrazovanje odraslih

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Program usavršavanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: 
  •  Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  •  Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  •  Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  •  Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  •  Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  •  Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  •  Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  •  Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik