Samostalni/a knjigovođa/tkinja

U program usavršavanja za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe/ice može se upisati osoba koja ima:
•    završenu srednju četverogodišnju školu ekonomskog smjera (ekonomist, komercijalist, upravno-birotehničku školu i sl.)

Polaznici/e se usavršavaju za obavljanje sljedećih poslova:
•    računovodstveni i knjigovodstveni službenici u financijskim službama, računovodstvima poduzeća ili samostalno obavljanje poslova za potrebe poslodavaca
•    knjigovođe i srodni uredski službenici koji prikupljaju i izračunavaju računovodstvene, knjigovodstvene, statističke, financijske i druge brojčane podatke i brinu o poslovanju gotovinom.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.).
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: 
  •  Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  •  Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  •  Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  •  Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  •  Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  •  Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  •  Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  •  Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći