Zdravstvo i socijalna skrb

Obrazovanje za zanimanja u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Medicinski maser

U program osposobljavanja za medicinskog/e masera/ke može se upisati osoba koja ima:

 • završenu medicinsku srednju školu
 • navršenih 18 godina
 • smisao za rad s djecom i komunikativna je
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova medicinskog/e masera/ke.


Tokom osposobljavanja za medicinskog/e masera/ke polaznik/ca će biti obučavan/a kako:

 • prepoznati djelovanje masaže na pojedine organske sustave
 • prepoznati stanja u kojima provodimo medicinsku masažu kao i stanja u kojima je masaža kontraindicirana
 • pripremiti prostor za izvođenje masaže
 • razlikovati različite tehnike klasične ručne masaže
 • komunicirati i znati pristupiti korisnicima s posebnim potrebama i/ili teškoćama u komunikaciji
 • razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje i bolest
 • odabrati pravilan način izvođenja masaže prema stanju klijenta
 • pružiti prvu pomoć
 • provoditi mjere zaštite od mehaničkih, termičkih, električnih i radijacijskih sredstava
 • koristiti pravilne položaj pri radu
 • koristiti preparate (kreme, ulja...) u masaži...

Stručna osposobljavanja

Zdravstvo i socijalna skrb
Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba , Medicinski maser, Dadilja

Informatika
Operater na PC računalima,
Fotografiranje i grafička priprema digitalne fotografije,
Sklapanje, održavanje i popravljanje osobnih računala

Osposobljavanje za rukovanje radnim strojevima
Rukovatelj motornom pilom, Rukovatelj traktorom s radnim priključcima, Rukovatelj viličarom, Rukovatelj bagerom, Rukovatelj utovarivačem, Rukovatelj dozerom, Rukovatelj skreiperom, Rukovatelj grejderom, Rukovatelj demperom, Rukovatelj valjakom, Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena, Rukovatelj crpkom za beton i mikserom, Rukovatelj građevinskom dizalicom, Rukovatelj autodizalicom, Rukovatelj hidrauličkom dizalicom na kamionu, Signalist i vezač tereta, Rukovatelj tračnom pilom za drvo, Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom, Rukovatelj miksericom stočne hrane, Rukovatelj kombajnom, Rukovatelj hidrauličnom platformom, Rukovatelj hidrauličnim cjepačem drva

Ugostiteljstvo i turizam
Voditelj ruralnog turizma, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, Osposobljavanje za priprematelja pizze, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar

Poljoprivreda, prehrana i veterina
Mljekar-sirarVrtlarPekarPovrtlar, Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja, Pčelar, Uzgajivač cvijeća, Voćar i vinogradarSakupljač i uzgajivač gljiva

Građevinski poslovi
Ličilac, Armirač, Betonirac, Izolater, Skelar, Krovopokrivač, Keramičar, Tesar, Zidar

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Suradnik u pripremi i provedbi EU projekataUpravljanje projektnim ciklusomKnjigovodstvo za OPG Knjigovođa

Učenje stranog jezika
Učenje njemačkog jezika
, Učenje engleskog jezika (po stupnjevima)

Licenca
Zaštitar Čuvar

Osobne, usluge zaštite i druge usluge 
Instruktor aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetomGerontodomaćicaPomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.