Ustanova za obrazovanje odraslih

Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

U program  osposobljavanja za jednostavne  poslove u zanimanju  slastičar/ka mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Završenom osnovnom školom
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju slastičar/ka

KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

  • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
  • Prepoznati, odabrati i primijeniti različite vrste prehrambenih namirnica u slastičarstvu.
  • Koristiti se uređajima i priborom na ispravan i siguran način.
  • Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice i pojedine dijelove za slastice, odnosno različite vrste tijesta, nadjeva, krema, glazura, preljeva, voćnih salata i čuvati ih na pravilan način.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik