Ustanova za obrazovanje odraslih

Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

U program  osposobljavanja za jednostavne  poslove u zanimanju  kuhar/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Završenom osnovnom školom
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju  kuhar/ica    


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

  • Odabirati živežne namirnice te pomagati pri pripremi, gotovljenju i izlaganju jela
  • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
  • Koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
  • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik