Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje i usavršavanje za zanimanja u ugostiteljstvu

Programi osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu

U program osposobljavanja za poslove voditelja/ice ruralnog turizma može se upisati osoba koja ima:

 • završenu  osnovnu  školu
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova
 • navršenih 18 godina.


Tokom osposobljavanja polaznik/ca će biti obučavana kako:

 • razlikovati osnovne pojmove u turizmu i zakone i propise koji uređuju turističku djelatnost
 • planirati uređenost gospodarstva za prihvat gostiju te primijeniti pravila očuvanja okoliša na gospodarstvu
 • primijeniti pravila lijepog ponašanja pri dočeku gostiju, kao i ponašanje u različitim situacijama
 • pripremiti prikladna jednostavna jela i slastice vodeći računa o higijeni i HACCP načelima
 • provesti načela marketinga i promocije djelatnosti ruralnog turizma primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

U program  osposobljavanja za jednostavne  poslove u zanimanju  slastičar/ka mogu se upisati osobe s najmanje:

 • Završenom osnovnom školom
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju slastičar/ka

KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
 • Prepoznati, odabrati i primijeniti različite vrste prehrambenih namirnica u slastičarstvu.
 • Koristiti se uređajima i priborom na ispravan i siguran način.
 • Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice i pojedine dijelove za slastice, odnosno različite vrste tijesta, nadjeva, krema, glazura, preljeva, voćnih salata i čuvati ih na pravilan način.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

U program  osposobljavanja za jednostavne  poslove u zanimanju  kuhar/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

 • Završenom osnovnom školom
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju  kuhar/ica    


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

 • Odabirati živežne namirnice te pomagati pri pripremi, gotovljenju i izlaganju jela
 • Provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
 • Koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

U program osposobljavanja za priprematelja/icu pizze mogu se upisati osobe s najmanje:

 • Završenom  osnovnom školom
 • Navršenih 18 godina starosti
 • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za priprematelja/icu pizze

KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
 • Razlikovati  robu, namirnice, začine i mirodije te objasniti njihove karakteristike.
 • Koristiti se uređajima i priborom na pravilan  način.
 • Razlikovati vrste tijesta i dodataka  za pizzu i primjeniti recepture u izradi raznih vrsta pizza.
 • Izraditi različite vrste pizza prema normativima i recepturi.
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći te koristiti potrebna zaštitna sredstva  i opremu.

U program  osposobljavanja za jednostavne  poslove u zanimanju  konobar/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

 • Završenom osnovnom školom
 • Navršenih 18 godina
 • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju  konobar/ica


KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

 • Odabrati i pravilno postaviti stolne postave pri posluživanju
 • Odabrati i pripremiti pića i napitke za posluživanje prema normativima te sudjelovati u posluživanju jela i pića.
 • Rukovati opremom i poslužnim  priborom te pospremiti prostor nakon korištenja.
 • Ophoditi se uljudno s radnim  kolegama i gostima  poštujući  pravila  profesionalne komunikacije i održavati  osobnu higijenu i higijenu radnog  mjesta.
 • Navesti i opisati opasnosti na radu na jednostavnim poslovima konobara/ice, pravila i način zaštite od njih te pravila  pružanja prve pomoći.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik