Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Vinogradar i vinar

U program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara može se upisati osoba s:

 • minimalno završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vinogradara i vinara

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

 • Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
 • Primijeniti odgovarrajuće postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
 • Koristiti alate, strojeve i opremu na pravilan i siguran način
 • Rukovati traktorom i radnim priključcima na pravilan i siguran način
 • Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i grožđa te primijeniti mjere zaštite 
 • Koristiti odgovarajuće postupke u berbi, preradi grožđa, proizvodnji i njezi vina
 • Provesti berbu, prodaju grožđa i vina te izvesti kalkulaciju proizvdonje
 • Provoditi osnovno održavanje alata, strojeva i opreme te otkloniti manje kvarove
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik