Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Ratar

U program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura može se upisati osoba s:

  • navršenih 18 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • odgovarajuća vozačka dozvola za upravljanje traktorom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
  • Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
  • Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
  • Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik