Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Mljekar - sirar

U program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara može se upisati osoba s:  

  • navršenih 18 godina života
  • završenom osnovnom školom
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa

  • Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  • Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
  • Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način
  • Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  • Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
  • Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
  • Primijeniti pravila zaštite na radu
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik