Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Obrazovanje za zanimanja u poljoprivredi, prehrani i veterini

Pekar

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju pekar
 • sanitarnom iskaznicom

  Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
 • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
 • Odabrati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Pripremiti i mehanički obraditi odabrane sirovine za izradu pekarskih proizvoda
 • Izraditi različite vrste jednostavnih pekarskih proizvoda prema recepturi
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik