Ustanova za obrazovanje odraslih

Signalist i vezač tereta

Osposobljavanje za signalistu i vezača tereta

U program osposobljavanja za signalistu/icu i vezača/icu tereta moguće je upisati polaznika koji ima:

  • završenu minimalno osnovnu školu
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signaliste/ice i vezača/ice tereta

Tokom osposobljavanja  polaznik/ca  će biti obučavana kako:

  • razlikovati osnovne dijelove i načine osiguranja dizalice
  • razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenos tereta
  • pregledati ispravnost sredstava za vješanje i vezivanje tereta te vezati teret na siguran način
  • razlikovati vrste signala i signalizirati na ispravan način dizaličaru pri prenošenju i odlaganju tereta
  • primijeniti pravila zaštite na radu  pri prijenosu tereta i signaliziranju
  • održavati sredstva za vješanje i vezivanje tereta te signalne uređaje na ispravan način
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik