Ustanova za obrazovanje odraslih

Rukovatelj utovarivačem

Program osposobljavanja za rukovatelja utovarivača

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu i odgovarajuću vozačku dozvolu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

  • Osnovne karakteristike utovarivača
  • Sastavni dijelovi bagera
  • Podjela prema konstrukciji i načinu rada utovarivača
  • Rad na siguran način sutovarivačem
  • Manipulacija s utovarivačem
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik