Ustanova za obrazovanje odraslih

Keramičar

Program osposobljavanja za zanimanje keramičar

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

  • Pripremanju materijala za postavljanje keramičkih pločica
  • Izradi podloge i postavljanje raznih vrsta keramike
  • Alatima i sredstvima koja se koriste u postavljanju keramike
  • Radu s aparatima koji se koriste kod postavljanja keramike

Kontakt

Pučko otvoreno učilište Obris
Vanje Radauša 19
HR-34000 Požega
Email:     info@pou-obris.hr
Telefon: 034 313 400
Fax:     034 313 401
Mob: 099 33 13 401

Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik