Ustanova za obrazovanje odraslih

Izolater

Programi osposobljavanja za zanimanje izolater

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

  • Vrstama materijala za izolaciju
  • Načinupostavljanja izolacijskog materijala.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik