Ustanova za obrazovanje odraslih

Armirač

Osposobljavanje za zanimanje armirač

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

  • Vrstama građevinskog željeza
  • Savijanju željeza
  • Upotrebi alata za armiranje
  • Proračunavanju potrebnih količina materijala za armiranje.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik