Ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za zanimanja u građevinskim djelatnostima

Stručno osposobljavanje i obrazovanje za zanimanja u građevinskim djelatnostima

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Priprema podloge za ličenje
 • Priprema materijala za ličilačke i soboslikarske radove
 • Ličenje raznim materijalima
 • Ličenje raznih vrsta objekata
 • Ličilački alati, pranje i drugi oblici održavanja.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Vrstama građevinskog željeza
 • Savijanju željeza
 • Upotrebi alata za armiranje
 • Proračunavanju potrebnih količina materijala za armiranje.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Pripremi materijala za izradu veziva
 • Upoznavanje raznih materijala za proizvodnju veziva
 • Strojevi, alati i sredstva koja se koriste za proizvodnju veziva
 • Praktičan rad sa strojevima za proizvodnju betona.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Vrstama materijala za izolaciju
 • Načinupostavljanja izolacijskog materijala.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Priprema materijala za postavljanje skele
 • Priprema okruženja za rad
 • Upoznavanje sa svim vrstama materijala za postavljenje skele
 • Alati i sredstva koji se koriste za postavljanje skele
 • Tipovi skele, visine i materijal od kojih se izrađuju.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Kretanje po krovu, nagibu i korištenju zaštitne opreme
 • Pomoćnim poslovima u postavljanju krova
 • Pripremi za postavljanje krovne konstrukcije
 • Materijalima koji se koriste za izradu krovova.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Pripremanju materijala za postavljanje keramičkih pločica
 • Izradi podloge i postavljanje raznih vrsta keramike
 • Alatima i sredstvima koja se koriste u postavljanju keramike
 • Radu s aparatima koji se koriste kod postavljanja keramike

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Primjeni drva i drvnih materijala
 • Obrada drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima
 • Održavanje ručnih alata i električnih strojeva.

U program osposobljavanja moguće je upisati polaznike koji su stariji od 18 godina i imaju završenu najmanje osnovnu školu. Osposobljavanje se izvodi za vlastite potrebe ili za potrebe organizacije koje ih upućuju na osposobljavanje.

Polaznici će tijekom osposobljavanja steći znanja o:

 • Pripremi materijala za izvođenje zidarskih radova
 • Upoznavanju s vrstama matrijala koji se koriste u zidarskim radovima
 • Postavljanju raznih vrsta zidova
 • Mort, žbuka i glazura.
Pučko otvoreno učilište Obris - Ustanova za obrazovanje odraslih © Sva prava pridržana.

Izbornik