Novosti

Aktualno iz Obris-a

Dobro došli, izvolite! - Predstavljen novi projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

Logo projekta Dobro dosli izvolite

Nositelj: Pučko otvoreno učilište Obris
Partneri: Obrtničko učilište, Pikar d.o.o., Trojstvo d.o.o., PESLA pekarsko-slastičarska obrtnička zadruga
Vrijeme provedbe: 24 mjeseca (10.04.2018. – 10.04.2020.)
Vrijednost projekta: 1.678.870,60 HRK (100% nepovratna sredstva)


Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Opći cilj projekta: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.


Specifični ciljevi projekta:
1.    Stjecanje stručnih znanja te općih kompetencija i mekih vještina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva ranjivih skupina (mladi do 25 godina, starijih od 54 godine i osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
2.    Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja predavača i mentora u području turističko – ugostiteljskog sektora s ciljem podizanja kvalitete izvođenja programa osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanjima konobar, pipničar i slastičar te povećanja zapošljivosti polaznika navedenih programa.


Kratki opis projekta:
Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu tri programa osposobljavanja (konobar, pipničar i slastičar) u skladu s potrebama tržišta rada. Naglasak je na prilagodbi programa mogućnostima ranjivih skupina (mlađi od 24 godine, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom) te na praktičnom dijelu obrazovanja na radnom mjestu kod poslodavca s ciljem podizanja njihove zapošljivosti. Kako bi nove metode, aktivnosti i sadržaji mogli biti uspješno implementirani, projekt uključuje stručno usavršavanje nastavnika i mentora vezano za razvoj stručnih i pedagoških kompetencija te razvoj nastavnih pomagala.


Projektne aktivnosti grupirane su u sljedećih 5 elemenata:
1.    Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja
2.    Razvoj i provedba programa usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
3.    Provedba programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama
4.    Promidžba i vidljivost
5.    Upravljanje projektom i administracija


Projekt je u skladu s „Europa 2020“, „Europskom platformom protiv siromaštva i socijalne isključenosti“ te „Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH“ koje govore kako je za radno sposobne osobe zapošljavanje najsigurniji put koji vodi iz siromaštva i socijalne isključenosti stavljajući pritom naglasak na obrazovanje i osposobljavanje te stjecanje suvremenih kompetencija kao jednog od glavnih preduvjeta za postizanje zapošljivosti.

Projekt je također u skladu s „Programom jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu“ koji potiče suradnju između poslodavaca i obrazovnih ustanova u području razvoja programa te osposobljavanja osoba nižih razina kvalifikacije kroz fleksibilne obrazovne programe prilagođene njihovim mogućnostima.

Prilikom izrade programa stručne osposobljenosti koristit će se inovativan pristup koji će se temeljiti na suradnji različitih dionika (obrazovni i realni sektor) kako bi se iskoristila njihova međusektorska znanja i iskustva. Programi će biti prilagođeni potrebama ranije definiranih ranjivih skupina te će se bazirati na praktičnom dijelu obrazovanja (preko 70%). Također, kod izrade programa vodit će se računa o tome da uključuju usavršavanje u cijelom spektru osobnih, komunikacijskih, prodajnih i menadžment vještina, a izradit će se i nastavni materijali i nabaviti oprema.

Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr / www.esf.hr. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost POU Obris.

Logo ESF

P1012234 m

Četverogodišnji program

Komercijalist, Upravni referent, Poljoprivredni tehničar – opći, Agroturistički tehničar, Tehničar cestovnog prometa,  Arhitektonski tehničar – visokogradnja, Građevinski tehničar - niskogradnja

Trogodišnji program

Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar, Tesar, Zidar, Vozač motornog vozila,

Stručna osposobljavanja

Zdravstvo i socijalna skrb
Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, Gerontodomaćica, Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, Medicinski maser, Dadilja

Informatika
Operater na PC računalima,
Fotografiranje i grafička priprema digitalne fotografije,
Sklapanje, održavanje i popravljanje osobnih računala

Knjigovodstvo
Knjigovodstvo za OPG, Knjigovođa

Osposobljavanje za rukovanje radnim strojevima
Rukovatelj motornom pilom, Rukovatelj traktorom s radnim priključcima, Rukovatelj viličarom, Rukovatelj bagerom, Rukovatelj utovarivačem, Rukovatelj dozerom, Rukovatelj skreiperom, Rukovatelj grejderom, Rukovatelj demperom, Rukovatelj valjakom, Rukovatelj strojevima za otkopavanje i preradu kamena, Rukovatelj crpkom za beton i mikserom, Rukovatelj građevinskom dizalicom, Rukovatelj autodizalicom, Rukovatelj hidrauličkom dizalicom na kamionu, Signalist i vezač tereta, Rukovatelj tračnom pilom za drvo, Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom, Rukovatelj miksericom stočne hrane, Rukovatelj kombajnom, Rukovatelj hidrauličnom platformom, Rukovatelj hidrauličnim cjepačem drva

Ugostiteljstvo i turizam
Voditelj ruralnog turizma, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, Osposobljavanje za priprematelja pizze, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar, Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar

Poljoprivreda
Povrtlar, Sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja, Pčelar, Uzgajivač cvijeća, Voćar i vinogradarSakupljač i uzgajivač gljiva

Građevinski poslovi
Ličilac, Armirač, Betonirac, Izolater, Skelar, Krovopokrivač, Keramičar, Tesar, Zidar

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Upravljanje projektnim ciklusom

Učenje stranog jezika
Učenje njemačkog jezika
, Učenje engleskog jezika (po stupnjevima)

Licenca
ZaštitarČuvar

Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.